歡迎您光臨中國周易網(wǎng)!
中國周易網(wǎng)圖
愛(ài)情桃花運勢預測,八字運程測算、寶寶起名改名、號碼吉兇,姓名打分
在線(xiàn)免費算命
免費取名改名
八字精算(推薦) 在線(xiàn)起名(大師起名) 八字合婚(囍) 姓名測分 號碼測算 免費起名(新)
人氣最旺易學(xué)聯(lián)盟
當前位置: 佛教咒語(yǔ)

佛法中最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ) 討債靈驗的咒語(yǔ)

來(lái)源:中國周易網(wǎng)
佛法中最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)《摩利支天經(jīng)念誦法》必讀:第一次聽(tīng)到這個(gè)最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)的法門(mén),是從某居士那學(xué)到的。為什么說(shuō)這則在眾多佛教咒語(yǔ)中摩利支天咒是最有用的

佛法中最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ) 討債靈驗的咒語(yǔ)

佛法中最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)《摩利支天經(jīng)念誦法》必讀:

第一次聽(tīng)到這個(gè)最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)的法門(mén),是從某居士那學(xué)到的。為什么說(shuō)這則在眾多中摩利支天咒是最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)呢?主要原因是『摩利支天神』,只要你有求于祂,摩利支天無(wú)論所求者是誰(shuí),反正先讓你如愿以?xún)斢憘`驗!這就是『先以利鉤牽,后令入佛智』。

于是介紹很多親朋好友試用看看討債靈驗的咒語(yǔ),結果真的很有效!還被請了好幾頓飯犒勞。這個(gè)咒語(yǔ)還發(fā)現有人考證,「鄭和」下西洋七次,每次都平安歸來(lái),都靠此摩利支天咒的幫忙!實(shí)在太不可思議!

親朋好友欠錢(qián)不還怎么辦?朋友財務(wù)困難找上幫忙,不借他錢(qián),好像說(shuō)不過(guò)去,但是借了之后,朋友就一直忘了還!怎么辦?找摩利支天幫忙,念誦討債靈驗的咒語(yǔ),就有希望!

因為念『摩利支天咒』有一神奇的討債靈驗的咒語(yǔ)功效,就是不為人債其財務(wù)(白話(huà)解:別人無(wú)法欠你錢(qián))。

當您念七遍『摩利支天咒』之后,『摩利支天』就會(huì )幫你去打點(diǎn),三不五時(shí)去暗示您的債主,你那位『欠你錢(qián)的朋友』就會(huì )一直想到你,不還錢(qián)他就會(huì )很難過(guò)。不久之后,就把登門(mén)造訪(fǎng)雙手奉上欠你的$$!很靈驗的哦!有此催人還錢(qián)困擾的朋友,不妨試一下這則最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)!獲得感應后,記得要發(fā)表心得!

不過(guò)要注意一點(diǎn),像放高利貸這種行為,想請「摩利支天」幫忙討債靈驗,恐怕要失望了!另外,「摩利支天」幫忙催人還錢(qián)之前,還是會(huì )先調閱債務(wù)雙方的宿世因果關(guān)系,有時(shí)候被倒帳或被騙了錢(qián)財,是前世有先虧欠于人。這樣,「摩利支天」也是愛(ài)莫能助!因為『神通力』不敵『業(yè)力』!

像幫忙朋友解決財務(wù)困難,不管是救急、還是救窮,都是做好事!但好朋友就一直忘了還(可能是朋友真的缺錢(qián),也可能您的還債順位不是第一位)!因為是好朋友,也不好意向他要,又自己實(shí)在也缺錢(qián)用!這時(shí),找摩利支天幫忙催人還錢(qián),念誦討債靈驗的咒語(yǔ)就有希望!

佛法中最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ)《摩利支天經(jīng)念誦法》云:
南無(wú)釋迦牟尼佛?。ㄊ暎?/div>
南無(wú)摩利支天菩薩?。ㄊ暎?/div>
我弟子(某甲)歸命三寶摩利支天菩薩!愿護我身,無(wú)人能見(jiàn)我,無(wú)人能知我,無(wú)人能捉縛加害我,無(wú)人能欺誑責罰我,無(wú)人能債我財物,不為怨家能得其便。
即說(shuō)最上心真言曰:?jiǎn)?。摩利支。娑嚩賀(或百聲或千聲)
王難中護我,賊難中護我,失道曠野中護我,水火刀兵中護我,鬼神毒藥難中護我,惡獸毒蟲(chóng)難中護我,一切怨家惡人難中護我,佛實(shí)語(yǔ)護我,法實(shí)語(yǔ)護我,僧實(shí)語(yǔ)護我,天實(shí)語(yǔ)護我,仙實(shí)語(yǔ)護我,一切處一切時(shí)愿常護我。弟子(某甲)娑縛賀。
誦時(shí),想(觀(guān)想)菩薩作天女形,瓔珞莊嚴坐蓮華上,左手執天扇,右手垂掌向外,作與愿勢。若欲見(jiàn)天真身,求勝愿者,誦滿(mǎn)十萬(wàn)遍。
佛言:此天常行日月前,日月所不能見(jiàn)。我因知此天名,得免一切厄難。
《佛法中最有用的催人還錢(qián)咒語(yǔ) 討債靈驗的咒語(yǔ)》由資料整理與編寫(xiě),轉摘請注明出處。
------分隔線(xiàn)----------------------------
欄目列表
推薦內容
 • 《佛法與婚姻》第六章 常見(jiàn)問(wèn)題答疑

  常見(jiàn)問(wèn)題答疑【基礎篇】、【家庭篇】、【修行篇】、【疑難篇】一、【基礎篇】1、佛教是禁欲主義嗎?2、婚姻的意義是什么?3、婚姻的本質(zhì)是什么?4、佛教是反對家庭制度的嗎?

 • 六字真言咒改運秘訣

  六字真言咒咒,亦稱(chēng)大明六字真言或六字大明咒,屬佛學(xué)的重要組成部分,為近代密宗派的主要修練內容,但訓念六明咒不是宗教形式,更不是信仰問(wèn)題,而是學(xué)術(shù)內容。佛學(xué)的原始意義并不是

 • 什么是愛(ài)欲心?為什么障道?

  《佛說(shuō)四十二章經(jīng)》中佛說(shuō):“人懷愛(ài)欲,不能見(jiàn)道,譬如澄水,致手攪之?!狈鸫蟠缺?,佛本來(lái)就是講一句話(huà),我們都應該明白的,又用譬喻來(lái)解釋?!叭藨褠?ài)欲”,愛(ài)這個(gè)東西、愛(ài)

 • 法遵尊者祥解十二因緣

  云何緣起法法說(shuō)?謂此有故彼有,此起故彼起,謂緣無(wú)明行,乃至純大苦聚集,是名緣起法法說(shuō)。云何義說(shuō)?謂緣無(wú)明行者,彼云何無(wú)明?若不知前際、不知后際、不知前后際,不知于

 • 宣化上人:真正誦持陀羅尼

  宣化上人:真正誦持陀羅尼身、口、意三業(yè)清凈,這才是真正一個(gè)誦持陀羅尼者?!蚬濅涀浴洞蟊耐恿_尼經(jīng)》淺釋你要是單單記得〈大悲咒〉,單單學(xué)過(guò)〈大悲咒〉,而不誦不持,這

 • 金剛經(jīng)中的名言40句

  1.云何應???云何降伏其心?2.若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩。3.菩薩于法,應無(wú)所住行于布施,所謂不住色布施,不住聲香味觸法布施。4.應如是布施,不住于

 • 成住壞空四劫情況

  成劫 (梵vivarta-kalpa),為器世間(山河、大地、草木等)與眾生世間(一切有情眾生)成立之時(shí)期。即由有情之業(yè)增上力,于空間生起微細之風(fēng),次第生成風(fēng)輪、水輪、金輪,漸成山河

 • 佛經(jīng)對減劫三災的懸記

  (人類(lèi)還將要經(jīng)歷很漫長(cháng)的時(shí)期,當前一切末世論都是違背經(jīng)典的!學(xué)佛者們要首當唾棄?。┽屪鹪诖笮》鸬渲?,對宇宙的成住壞空的規律及情況,多有陳述。目前吾人所居的時(shí)間屬住